Blogg > Digital Marknadsföring – Vad är det och vilka jobb finns?

Du har säkert märkt att den digitala marknadsföringsmetoden har kommit att bli både vanligare och viktigare i takt med att tillgängligheten till information har ökat.

Vad digital marknadsföring innebär mer exakt kan dock variera beroende på vilka plattformar och kanaler du använder för ditt företag.

I den här texten kommer jag att gå igenom vad digital marknadsföring är och vem som har nytta av digital marknadsföring och varför.

Jag kommer också beskriva vad SEO och SEM är och hur det fungerar.

Slutligen kommer jag också ge dig en överblick av vilka viktiga ansvarsområden som finns inom digital marknadsföring så att du vet hur du kan bygga ett team som ansvarar för detta.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring syftar, precis som namnet antyder, på den marknadsföring som sker digitalt. Mer preciserat handlar det om marknadsföring via olika digitala plattformar och digitala kanaler.

Det är alltså den marknadsföring du gör för att nå dina kunder via datorn, mobilen, eller surfplattan. Du kan via dessa enheter placera dina annonser via sociala medier eller bygga in dem i olika hemsidor och hemsidans tjänster.

Online närvaro

Om du använder internetmarknadsföring är du säkert familjär med eller har hört talas om uttryck som webbannonser, sökmotoroptimering och -positionering, affiliate-hemsidor och marknadsföring via e-post.

Det går självklart också att se på din e-marknadsföring som ett komplement till dina mer traditionella reklamkampanjer, då din digitala marknadsföring verkar inom andra fält än de traditionella marknadsföringskanalerna, såsom tidningar, TV och det offentliga rummet.

Se till exempel hur Nike här använder en stor billboard som en del av deras marknadsföring.

Att använda digitala marknadsföringskanaler för att nå dina kunder gör det alltså möjligt för dig att nå ut till fler och/eller andra typer av målgrupper än de som annars hade kommit i kontakt med dina mer traditionella kampanjer.

Hur sociala medier samspelar med din digitala marknadsföring

När du använder sociala medier för din digitala marknadsföring är några av de vanligaste nätverken att använda Facebook, Instagram, Youtube, och bloggar. Se här ett exempel på hur annonser placeras ut på Facebook.

Den största fördelen för dig att använda sociala kanaler för din digitala marknadsföring är att du kan nå ut till dina potentiella kunder och även skapa en relation med dem.

Detta har sin förklaring i de sociala mediernas karaktär – att de är interaktiva plattformar. Den interaktiva kontakten som du skapar med dina potentiella kunder ger dem en upplevelse av närhet, då du kan kommunicera med dem på ett väldigt snabbt och effektivt sätt.

Du kan också ge privatpersoner en möjlighet att nära följa alla nyheter gällande ditt företag genom att dela det i alla dina sociala plattformar. Se här hur vi på Viseo använder vår LinkedIn-profil för att kommunicera om våra webinar.

Digital marknadsföring med influencers

Under de senaste åren har du även möjlighet att använda dig av influencers för att marknadsföra dina varor och tjänster.

En influencer är en person som är verksam på sociala medier och som har möjlighet att nå ut till – och framförallt påverka – en mängd andra personer som följer denna influencer i olika digitala kanaler.

I och med att influencers ofta har byggt upp ett nätverk runt sina kanaler kan deras namn också ses som ett varumärke i sig. Ett företag som har lyckats väl med detta är det svenska varumärket Daniel Wellington.

Om du och ditt företag vill samarbeta med en influencer som följs av många människor som skulle kunna vara potentiella kunder till dig, innebär det att ni tillsammans skapar en specifik föreställning om dina produkter och tjänster.

När denna föreställning sedan kommuniceras av influencern uppfattas den som trovärdig och genuin, av de som följer och har en nära relation till influencern i fråga.

Detta blir ett sätt att sätta dina produkter eller tjänster i ett sammanhang som dina potentiella kunder sen kan se i, och förhoppningsvis vill ha, i sitt eget liv.

Vem har nytta av digital marknadsföring och varför?

I vissa fall kan du behöva göra skillnad på traditionell marknadsföring, även kallad outbound marketing, och digital marknadsföring, även kallad inbound marketing.

Detta är viktigt då både de plattformarna och strategier du kommer att använda i de två alternativen skiljer sig.

Enkelt beskrivet så använder du traditionell marknadsföring till att aktivt sprida information via reklam och annonser via till exempel vanlig till dina potentiella kunder.

Där görs inget särskilt urval för vilka som definieras som potentiella kunder, utan det omfattar i stort sett alla.

Traditionell marknadsföring kan leda till att du får nya kunder, och därmed en ökad försäljning. Det är dock viktigt att du är uppmärksam på att inte göra någon irriterad på dig och ditt varumärke då du också kan skicka erbjudanden till personer som inte är intresserade av ditt företag.

Låt mig sammanfatta: när du använder dig av digital marknadsföring handlar det inte om att få så många personer som möjligt att hitta till dina kanaler – utan tvärtom handlar det om att rätt personer ska hitta dit.

Med rätt personer menas jag de personer som aktivt söker och letar efter det som ditt företag erbjuder.

Det är sedan dessa personer du kan bygga en relation med och slutligen sälja dina varor eller tjänster till.

De fyra viktiga stadierna av digital marknadsföring

1.Attrahera dina potentiella kunder att besöka din hemsida eller andra digitala plattformar

Se till att rätt personer hittar till din hemsida och dina andra digitala plattformar. Detta sker oftast genom att en person har hittat ditt företag efter att ha sökt efter information på en sökmotor.

De personer som hamnar på din hemsida från en sökmotor har använt sig av ett specifikt nyckelord för att hitta det de är ute efter. Det är därför viktigt att din hemsida innehåller den informationen som personen i fråga vill ta del av.

Om din sida inte har den informationen kommer personen lämna din sida och leta sig vidare. I värsta fall hittar de eventuellt istället till en av dina konkurrenter som är bättre på att besvara frågan.

2. Skapa ett starkt band mellan dina besökare och ditt företag

När en av dina potentiella kunder väl har hittat till din webbplats är nästa steg att du måste skapa ett band mellan och en relation till ditt företag och det ni erbjuder.

Ett sätt kan till exempel vara att dina besökare kan lämna sina mejladress så att du kan skicka dem nyhetsbrev.

Du kan uppmuntra besökare att ge dig deras mejladresser genom att till exempel erbjuda en rabatt.

3. Konvertera dina besökare och potentiella kunder till faktiska kunder

Efter att du har etablerat en första relation med dina besökare är det dags att konvertera dem till kunder. Det finns en rad olika strategier du kan använda för att lyckas med detta.

Några exempel är CRM, marketing automation och closed-loop reporting.

De besökare du lyckas konvertera till kunder kan du sedan försöka fortsätta sälja till så att de blir så kallade återkommande kunder.

Ett bra tips är att du skickar dem erbjudanden på produkter som du vet att de har köpt tidigare.

4. Använd dina kunder som en marknadsföringskanal

Om du lyckas konvertera besökare till kunder och slutligen även till återkommande kunder, samtidigt som du bygger en nära relation till dem, finns det en stor chans att dina kunder kommer att rekommendera ditt företag till deras vänner.

Detta är en viktigt marknadsföringskanal för dig då den kostar dig lite och förmodligen drar in många nya kunder till ditt företag.

Vad är SEO?

SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimisation vilket betyder sökmotoroptimering. Det är ett samlingsnamn för den strategi du använder för att se till att din hemsida hamnar högt upp bland de tusentals sökresultat som dyker upp i sökmotorerna.

Om vi använder exemplet igen för att “Bygga en veranda” så ser du att över 90 000 resultat dyker upp.

Sökmotorer fungerar genom att rangordna webbsidor med hjälp av olika algoritmer, där resultaten som förmodas vara mest relevanta kommer överst i fallande ordning.

Genom att sökmotoroptimera innehållet på din webbplats, i linje med de algoritmer som finns, kan du alltså påverka vilken placering din hemsida får i sökmotorer.

Det finns olika sätt på hur du kan tillämpa sökmotoroptimering, och det kan göras både på din egna sida men också via andra sidor. Detta kallas för On Page-metoder respektive Off Page-metoder.

On Page - metoder

On Page syftar bland annat till att skapa innehåll på dina sidor som är relevant och som gör det enkelt för personer som sökt efter en exakt fras att hitta till din sida.

Det kan också handla om att använda sig av nyckelord och att placera dessa på väl utvalda ställen i dina texter, exempelvis tidigt i din text, i rubriker eller tidigt i en mening.

Här ser du en av artiklarna som rankar högst för “Bygga en veranda”. Du ser där hur det nyckelordet återkommer flera gånger redan i början av texten.

Om du använder dig av bilder på sidan är det fördelaktigt att du alltid skriver en relevant bildtext till den så att personer kan söka sig till din sida med ord, även om de bara minns vad bilden visade.

Det kan även vara bra att länka till andra delar av din hemsida internt i dina texter för att göra att flera nyckelord i din text kan matcha de som dina potentiella kunder söker efter i sökmotorerna.

Off Page - metoder

Off Page handlar om att ha din webbplats länkad från likartade sidor, där personen som hittar till hemsidan kan tycka att båda hemsidorna innehåller relevant information.

Du kan göra detta både genom länkar i text, direktlänkar men också genom att du har med en länk till din hemsida i signaturen på till exempel olika forum.

I vissa fall kan du även länka din sida via andra plattformar för att på så sätt öka din sidas indexering.

Vad är SEM?

SEM betyder sökmotormarknadsföring och förkortningen kommer av engelskans Search Engine Marketing. Använder du dig av SEM för att marknadsföra dina produkter eller tjänster så använder du dig av betalda aktiviteter för att öka din exponering i sökmotorer.

Det kan till exempel handla om annonser av olika slag, vilket gör att din sida syns överst i sökmotorn och kan göra så att personer klickar sig in på din hemsidan på grund av den anledningen.

Syftet med SEM är att dina kunder ska hitta till dina sida och köpa de varor eller tjänster som du erbjuder. SEM påverkar inte den organiska relevansen som din sida anses ha enligt sökmotorernas algoritmer.

Därför kan du naturligtvis också använda SEO för att påverka detta. Nedan ser du både betalda och organiska sökresultat.

Olika jobb och roller inom digital marknadsföring

På grund av hur pass komplext digital marknadsföring är kan det vara fördelaktigt att du har en dedikerad person som är ansvarig. Du kan anställa digitala marknadsförare som frilansare, som konsult eller anställa dem i ditt företag.

En anledning till att ha någon ansvarig för din digitala marknadsföring är att sökmotorernas algoritmer byts ut då och då är det viktigt att hålla du håller dig uppdaterad på vad som gäller, om du vill fortsätta vara framgångsrik med din digitala marknadsföring

Några exempel på jobb inom digital marknadsföringsbyrå är SEO- och SEM-specialist samt SEO- och SEM-manager. Nedan kommer en kort beskrivning av vad dessa jobb innebär.

SEO Specialist

En SEO-specialist är en person som jobbar med digital marknadsföring som är fokuserad på sökmotoroptimering, textinnehåll, webbutveckling, internetmarknadsföring och sökmotorannonsering.

Om du jobbar på ett större företag är det vanligt att en SEO-specialist är en del av ett arbetsteam som även kan innefatta bland annat marknadskoordinator och webbutvecklare.

Du kan dock också anställa en SEO Specialist som konsult.

SEO Manager

En SEO-manager är en marknadschef som är specialiserad på SEO. De kan bland annat jobba med de tekniska delarna av webbplatser, att optimera hemsidan och dess innehåll, att bygga länkar av olika slag, skapa sociala plattformar och utforma kampanjer.

Om du anställer en SEO-managerns kan det vara hans eller hennes uppgift att ha den övergripande kollen på arbetet och att följa det från början till slut.

SEM Specialist

Personer som jobbar som SEM-specialist arbetar bland annat med annonser och onlinemarknadsföring av olika slag. Det kan till exempel handla om att analysera och optimera sökmotormarknadsföring åt exempelvis företag.

Även en SEM-specialist kan du anställa som en del av ert arbetslag men också som en frilansare eller konsult.

SEM Manager

En SEM-manager jobbar med att ta fram strategier för att kunna genomföra framgångsrik sökmotormarknadsföring.

SEM-managers kan också jobba med att skapa dina annonskampanjer som riktar sig till dina potentiella kunder, och att skapa strukturer för att driva relevant trafik från sökmotorer till din webbplats.

Utbildning inom Digital marknadsföring

Det finns en stor mängd olika utbildningar inom digital marknadsföring. Både online och i många städer så som Stockholm, Göteborg och Malmö. Du kan även numera plugga på universitetet och kanske skriva din uppsats där. Digital marknadsförings framtid är ljus.

Jag rekommenderar dock att själv börja experimentera och bygga din egen site / varumärke etc. Det finns massor med bra gratis information på Twitter, Reddit och i olika Slack forum. Börja där och bygg ditt nätverk. Det finns och massor bra podcasts, bland annat en med Tony Hammarlund som du kan Googla. 

En av de vanligaste frågorna är om det finns nån bra bok att läsa men faktum är att de rätt snabbt blir utdaterad.

Löner

Lönerna varierar givetvis men branschen letar alltid efter specialister inom de olika områdena. Lönerna är väldigt konkurrenskraftiga speciellt med tanke på att du inte behöver en universitetsutbildning för att jobba inom digital marknadsföring utan det bästa är att först bygga något själv som du kan visa upp.

Om du är grym på SEO, SEM eller något annat och letar ett jobb så kan du kika in här på vår sida om jobb.

 

 

Axel Hansson

Jobbar som Head of SEO på Viseo. Arbetat med sökmotoroptimering i snart 15 år och älskar att fokusera mig på den tekniska biten.