Kunskapsbank > Vad det finns för HTTP-statuskoder (200, 301, 404, 500 m.fl.)

HTTP statuskoder är koder som webbservrar använder som svar på en förfrågan från klienten (till exempel en webbläsare) som görs via HTTP-protokollet.

Fem kategorier av statuskoder

Den första siffran i statuskoden anger i vilken av de fem standardiserade kategorierna av respons som servern kan ge:

 • 1xx: Information – meddelandet mottaget. Processen fortsätter.
 • 2xx: Godkänt – meddelandet mottaget. Det har uppfattats och accepteras.
 • 3xx: Omdirigering (redirect) – ytterligare åtgärder är nödvändiga för att fullfölja förfrågan.
 • 4xx: Fel hos klienten – meddelandet innehåller fel eller kan inte fullföljas.
 • 5xx: Serverfel – meddelandet verkar vara OK men servern lyckas inte svara på det.

*” anger obligatoriska fält

Kontakta oss

Vi arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just dina behov - boka ett möte och begär din offert

Vanliga HTTP-statuskoder

De två xx-en i listan ovan ersätts av nummer, vilka varierar beroende på vad exakt statusmeddelandet handlar om.

De vanligaste statuskoderna är:

 • 200: En vanlig statuskod som betyder att HTTP-förfrågan är OK och att det har accepterats av servern.
 • 301: Permanent omdirigering av klientens förfrågan till en annan URI (Uniform Resource Identifier). Denna kod används för att omdirigera trafik från en adress till en annan. Omdirigeringen kan ske internt på en sajt eller till en annan webbsida. Enligt 301 ska klienten använda den nya URI:n för framtida förfrågningar.
 • 302, 303, 307: Olika former av tillfällig omdirigering. Klienten ska enligt denna inte automatiskt vända sig till den nya URI:n för framtida förfrågningar.
 • 403: Korrekt förfrågan, men servern accepterar den inte. Detta kan inträffa om klienten inte har tillräckliga rättigheter för att komma åt servern.
 • 404: Målsidan kunde inte hittas.
 • 500: Internt serverfel. Detta felmeddelande är generellt och specificerar inte exakt vilken typ av fel det rör sig om.
 • 503: Servern kan inte hantera anropet, till exempel på grund av överbelastning eller för att servern håller på att uppdateras.
 • 504: Gateway timeout – uppstår på grund av ett nätverksfel där servern inte får tillräckligt med respons i tid från en annan server.

Vill du veta mer om hur statuskoderna kan påverka din sökmotoroptimering? Ta kontakt med oss så berättar vi mer.