Blogg > E-handelstips: Hitta dina storkunder i Google Analytics

Som e-handlare är alla kunder viktiga för din verksamhet.

Men jag vill påstå att vissa kunder faktiskt är lite viktigare än de övriga: dina storkunder.

Med storkunder menar jag de kunder som spenderar mest i din e-handel. På engelska brukar man kalla dessa för "Big spenders".

Det är viktigt att veta vilka dina storkunder är, hur mycket de spenderar i din e-handel, och hur mycket snittordervärdet skiljer dem från dina "vanliga" kunder.

Nedan går jag snabbt igenom hur du identifierar storkunder för din e-handel, och hur du kan använda datan för att öka din försäljning!

1: Sätt omsättningsgräns för dina storkunder

I Google Analytics kan du skapa ett segment för dina storkunder genom att gå in under Conversions -> Ecommerce -> Overview.

Du klickar sedan på ”New Segment” och fyller i minsta ordervärde per kund:

I exemplet ovan har vi satt 1 200 kr som gräns för storkunder. Generellt bör beloppet ligga omkring 2x det genomsnittliga ordervärdet.

2: Analysera hur mycket omsättning som kommer från dina storkunder

I vår rapport kan vi se att 52 % av omsättning har kommit från ”Big spenders”. Detta är viktig data eftersom storkunderna alltså står för över hälften av omsättningen, trots att de bara är 23 % av kunderna.

*” anger obligatoriska fält

Kontakta oss

Vi arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just dina behov - boka ett möte och begär din offert

3: Ta reda på hur dina storkunder kommer till din e-handel

Vi vill såklart ta reda på vart våra storkunder kommer från.

Detta gör vi genom att gå in under Acquisition -> All Traffic -> Source/Medium:

Vi kan se att Google Ads och Googles organiska sökresultat är de bästa trafikkällorna för att dra in storkunder.

4: Använd informationen för att öka din försäljning

Så, nu vet vi följande;

  • 23 % av våra kunder är "big spenders" (spenderar minst 2x det genomsnittliga ordervärdet)
  • Dessa kunder utgör 52 % av omsättningen
  • Majoriteten av våra storkunder kommer från Google Ads och via Googles organiska sökresultat

Så nu vet vi mycket mer om våra storkunder - men vad gör vi med datan?

Här är några exempel på hur vi kan använda informationen om våra big spenders för att öka försäljningen;

  1. Vi skapar en segmenterad remarketing-lista enbart för storkunder. Vi kan då skapa specifik annonsering mot de kunder som redan har spenderat en stor summa och få dem att komma tillbaka igen.
  2. Vi kan dyka mer in i Google Analytics data för att se exakt vilka sidor och vilken typ av innehåll som våra storkunder tar del av. Låt oss säga att 25 % av alla storkunder kom till vår e-handel via ett specifikt blogginlägg. Då vet vi att vi bör fokusera på att få detta blogginlägg att ranka ännu bättre, och att denna typ av innehåll är intressant för våra viktigaste kunder.
  3. Vi kan utvärdera våra marknadsföringskanaler. Låt oss säga att alla storkunder kommer via Googles organiska resultat och Google Ads, men i princip inga via sociala medier annonsering. Eftersom våra storkunder står för 50 % + av omsättningen kan det vara värt att allkoera en större budget för SEO och Google Ads framöver.

Summering

Att veta vilka dina storkunder och hur mycket de spenderar är viktigt för din e-handel. Det är inte osannolikt att de utgör en mindre procent av dina kunder, men ändå står för en stor del av omsättningen.

Se bara i exemplet ovan där bara var fjärde kund är en storkund, men dessa kunder utgör mer än hälften av omsättningen.

Om du har denna information är det enklare att rikta specifik annonsering mot dina storkunder, och allokera din marknadsbudget där du får bäst avkastning.

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte på att kontakta oss via mail.

Martin Sundberg

Martin är marknadsansvarig på Viseo. Han har flera års erfarenhet inom content-marknadsföring, SEO och konvertering. Han har även en master-utbildning i UX-design. På fritiden driver han ett Amazon-projekt i USA.