Se hur din hemsida läcker pengarFå videoanalys

Påverkar Facebook sökmotoroptimering?

Skrivet av Oscar Sandström 19 / 12 / 13

I SEO branschen förs det ibland livliga diskussioner om huruvida Facebook  (och andra sociala medier) påverkar vilka positioner webbsidor får på Google.

Nu har vi då äntligen fått svaret, svart på vitt, enligt Eric Enge på Stone Temple Consulting som genomfört ett antal tester. Eric har också tidigare genomfört liknande tester på Google+ och kommit fram till att shares där inte påverkar rankningen.

 

Det ska sägas att det här är inte det första testet angående Facebooks påverkan på Google som har gjorts, men det är likväl ett intressant test.


Facebook Likes fungerar inte

För att utföra testet så skapades två olika undersidor på tre olika domän och man lät sedan vänner och Fiverr användare driva likes till sidan. Man drev ungefär 900 likes till varje undersida men detta gjorde inte att undersidan indexerades av Google. Av detta kan man dra slutsatsen att Google inte använder likes för att upptäcka nytt innehåll.

Ett problem för Google är att även om Google rent tekniskt sett kan se att någon har fått likes så kan Google inte se var likes:en kommer ifrån. Om vi jämför med en sida som får länkar så tittar Google på vilken sida som länkarna kommer ifrån, hur starka de är, hur länge de har funnits och hur många länkar dem har i sin tur. Den datan kan Google inte komma åt.

Här drar man alltså slutsatsen att Google varken använder Facebook Likes för “upptäckt, indexering eller rankning”.

Facebook shares fungerar antagligen inte
Här har testet inte haft lika stor omfattning. Man fick bara 7 till 11 shares per artikel vilket inte är tillräckligt mycket för att kunna göra en säker bedömning men man kunde dock se att, precis som med likes, så indexerade Google inte sidorna efter att de fått Shares.

Man testade också hur vanligt det är att profilsidor och poster på Facebook blir indexerade av Google och det visade sig att cirka 60% av posterna som kommer från högprofilerade Facebook användare blir indexerade och att cirka 85% av de som har länkar i sig blir indexerade. Det ät intressant att se skillnaden där.

Man vet också att om din Facebook profil är publik så kan Google se dina vänner OM de skulle vilja det. Det kräver dock att de skulle crawl:a den mobila versionen av Facebook, vilket de så klart kan om de vill.

Slutligen så drar ändå Stone Temples slutsatsen att: “Google doesn’t use Facebook as a discovery, indexing, or ranking factor.”

Kommentar från Viseo:
Om man har en bra strategi för sociala medier så är det absolut något man kan jobba med i marknadsföringssyfte, men att förlita sig på att få bättre positioner på Google pga av sociala medier bör man givetvis inte göra. Man vet dock inte vad som händer i framtiden, det kan alltid vara en tanke att sprida ut sina ägg. Samtidigt så är länkning från auktoritära webbplatser idag det absolut viktigaste när det gäller sökmotoroptimering och det är där man bör satsa mest på gällande off page delen av SEO.

 

Källa: http://www.stonetemple.com/does-facebook-activity-impact-seo/

Avatar

Skrivet av: Oscar Sandström

Oscar är en av grundarna till Viseo och experternas expert. Som Head of SEO ser han till att kunderna når upp till och överträffar sina mål.