Kunskapsbank > Webbplatskarta – Vad är en sitemap.xml och hur används den?

En webbplatskarta är en fil som talar om för sökmotorer vilka sidor och undersidor som finns på en webbplats. En webbplatskarta kan även innehålla information som exempelvis när undersidan uppdaterades senast, hur ofta den uppdateras och vilken prioritet den har.

På engelska heter webbplatskarta ”sitemap”. Ibland hör man även begrepp som ”Google sitemap” och ”xml sitemap”. Google var först med att stödja webbplatskartor 2005. Året därpå började Yahoo och Microsoft (Bing) stödja samma protokoll.
Begreppet webbplatskarta används ibland även för att beskriva en förteckning över webbplatsens sidor så att besökarna ska hitta rätt. Vi fokuserar här på webbplatskarta för sökmotorer och i SEO-sammanhang.

Syftet med webbplatskartor

Syftet med en webbplatskarta är att göra det lättare för sökmotorerna att hitta på din webbplats. Sökmotorernas spindlar kan ta hjälp av webbplatskartan när de indexerar webbplatsen. Genom att du gör det lättare för dem att hitta relevant information på hemsidan ökar du även dina chanser att synas i Google och andra sökmotorer.

Det finns flera anledningar att använda en webbplatskarta. Den gör det möjligt för sökmotorerna att indexera sidor som inte är direkt tillgängliga via användargränssnittet. Det i sin tur kan leda till att webbplatsen med tiden får mer organisk trafik från sökmotorerna.
Ibland är delar av webbsidor programmerade i Flash, Ajax eller Silverlight, vilket sökmotorerna tenderar att hoppa över. Då är webbplatskartan till hjälp för att sökmotorerna ska hitta rätt.

Vissa webbplatser är mycket stora vilket gör att sökmotorerna får svårt att prioritera vilka sidor som ska indexeras. Webbplatskartan är då din chans att berätta för sökmotorn vad du tycker är viktigast på webbsajten.

Slutligen är webbplatskartan ett komplement till länkningen. Sökmotorer använder webbplatsers interna länkar för att hitta rätt. Därför är webbplatskartan särskilt nyttig för sajter med dålig internlänkning. Givetvis ska webbplatskartan inte ersätta en genomtänkt internlänkning. Enligt samma logik har en webbplats med få länkar från andra webbplatser extra stor nytta av en webbplatskarta eftersom den hjälper sökmotorn att hitta rätt i brist på ledtrådar från länkarna.

*” anger obligatoriska fält

Kontakta oss

Vi arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just dina behov - boka ett möte och begär din offert

Vad är en webbplatskarta egentligen?

Rent tekniskt är en webbplatskarta en textfil som är skriven i XML. Vad är XML? XML står för Extensible Markup Language, ett slags märkspråk. Det innebär att texten innehåller koder i form av taggar. Du som användare ser inte koden i webbläsaren om du öppnar webbplatskartan. Sökmotorerna däremot får information som kan vara användbar när de indexerar sajten.

De flesta sajter sparar sin webbplatskarta med namnet sitemap.xml. Du kan själv testa genom att skriva in www.example.com/sitemap.xml och byta ut ”example.com” mot valfri domän.

En webbplatskarta kan bland annat innehålla följande information:

  • Loc: URL / sida.
  • Lastmod: När sidan senast uppdaterades.
  • Changefreq: Hur ofta du vill att sökmotorn söker efter förändringar.
  • Priority: Vilken prioritet sidan har i förhållande till sajtens övriga sidor.

Hur skapar man en webbplatskarta?

Det finns flera sätt att skapa en webbplatskarta:

  • Manuellt: Det går att skapa en webbplatskarta för hand genom att skapa en xml-fil i en textredigerare. Validera koden online för at testa att den inte innehåller fel. Den främsta nackdelen med denna metod är att du ständigt måste uppdatera webbplatskartan för att den ska vara aktuell. För en enklare webbsajt eller landningssida kan det ändå vara ett alternativ.
  • Sitemap generator: Det finns flera verktyg på nätet för att generera en sitemap. Det är snäppet lättare än att skriva den manuellt men du måste ändå komma ihåg att uppdatera webbplatskartan själv.
  • Plugin: Många webbplatser är gjorda i någon form av CMS, t.ex. WordPress, Joomla! eller Drupal. Använder du CMS finns det många insticksprogram (plugin) som skapar och uppdaterar webbplatskartan mer eller mindre automatiskt.
  • Molntjänster: Om webbplatsen ligger i en molntjänst som t.ex. Wix, Squarespace eller Shopify skapas ofta webbplatskartan automatiskt. Vissa molntjänster låter dig göra egna inställningar för webbplatskartan, andra inte.

När du har skapat din webbplatskarta berättar du för sökmotorerna var den finns genom att lägga till en instruktion i robots.txt. Dessutom bör du anmäla din webbplatskarta med sökmotorernas administrationsverktyg, främst Google Search Console och Bing Webmaster Tools.

Behövs verkligen en webbplatskarta?

Sökmotorer indexerar även webbplatser utan webbplatskarta. Det behövs alltså inte någon webbplatskarta för att dyka upp bland sökresultaten i exempelvis Google.

Däremot gör sajtens webbplatskarta det lättare för sökmotorerna att förstå strukturen på webbplatsen. I slutändan kanske sökmotorn inte bryr sig om att följa kartan, men genom att den finns där ökar du dina chanser att webbsajten ska indexeras på ett komplett vis.

Att lägga till en genomtänkt och välutformad webbplatskarta bör ses som en naturlig del av webbplatsens SEO-arbete.