Kunskapsbank > Vad är en Canonical URL? Så används det

Canonical URL används för att berätta för sökmotorerna vilken av två eller fler lika eller nästan lika sidor på en webbsajt som ska indexeras. Syftet med canonical URL är att undvika att bli bestraffad för duplicerat innehåll på webbsajten. På svenska heter canonical URL kanonisk URL.

Ett sätt att komma runt duplicerat innehåll

Canonical URL är en teknisk lösning för att hantera duplicerat innehåll på webbplatsen. Låt oss anta att du har en webbplats som säljer skjortor där kategorierna är indelade efter skjortornas färg.

En vit skjorta med svarta ränder hamnar i två kategorier – den för svarta skjortor och den för vita skjortor.

Så här kan det se ut:

  • https://example.com/svarta/vit-skjorta-svarta-rander/
  • https://example.com/vita/vit-skjorta-svarta-rander/

Den text som ligger på de bägge URL:erna är i stort sett densamma. Genom att använda canonical URL kan du berätta för Google och andra sökmotorer vilken av de två URL:erna som ska indexeras. Det går även att använda kanonisk URL mellan två olika webbplatser.

Ifall exempelvis en dagstidning har publicerat en artikel som du skrivit på sin webbplats kanske du kan komma överens med tidningen om att du även får publicera artikeln själv som referens. Då kan du lägga in en canonical URL som berättar för sökmotorerna att det är artikeln hos tidningen som är originalet.

*” anger obligatoriska fält

Kontakta oss

Vi arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just dina behov - boka ett möte och begär din offert

Så använder du canonical URL

Canonical URL är inte synlig för användarna. För att använda canonical URL skriver du en kort html-kod i sidanspå den sida som är duplikat. Det skadar inte att placera samma kod även på originalsidan.

Om vi tar exemplet med skjortor ovan och du vill att den sida som ligger i kategorin ”vita” ska ses som original skriver du följande inom head-taggen på den andra sidan (den som ligger i kategorin ”svarta”):

 

Lägga in canonical eller 301 redicrect?

Det finns vissa likheter mellan canonical URL och 301 redirect. Bägge metoderna används för att berätta för sökmotorerna vart de ska vända sig. Den stora skillnaden är att en 301 redirect påverkar besökaren (och sökmotorerna) som omdirigeras till en annan sida.

När du använder canonical URL märker besökaren inget. En annan skillnad är att canonical är ett förslag. Sökmotorn kan välja att ignorera det om den vill. En 301:a är ett direktiv som sökmotorn automatiskt följer. När ska man använda canonical URL och när ska man använda 301 redirect?

För att bedöma vad som är bäst kan du utgå från vad som är logiskt med avseende på sajtstrukturen och vad som är bäst för användarupplevelsen.

Om det handlar om en föråldrad sida som finns kvar, till exempel för att den får trafik, är en 301 redirect bäst eftersom besökaren då tas till den nya sidan som förmodligen är den som kommer att hållas uppdaterad i framtiden.

Ifall du har en sajtstruktur som du inte vill ändra och där det är logiskt att olika URL används för samma innehåll (t.ex. som i exemplet) då kan du använda canonical.

Ett annat exempel då det är rätt med canonical URL är ifall det duplicerade innehållet beror på att du har skapat en landningssida som i mångt och mycket har samma information som en annan sida.

Med canonical URL påverkas inte besökaren men sökmotorerna förstår att de ska ignorera landningssidan.

Canonical eller noindex?

Genom att lägga in ennoindex-tag berättar du för sökmotorerna att de inte ska indexera en viss sida.

I de flesta fall är det bättre att använda en Canonical URL eftersom det inte riskerar att skada sidans organiska trafik och det gör det möjligt för sökmotorn att analysera webbplatsens struktur och sidornas hierarki bättre jämfört med om du använder noindex.