Vad är HTTPS Vad är SSLHTTPS står för “Hypertext Transfer Protocol Secure” är en säker version av HTTP. Det är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. “S” står för Secure eller Säkert. Poängen är att alla kommunikation mellan webbläsaren och hemsidan ska vara krypterad.

Vad är då SSL?

SSL står för  “Secure Sockets Layer”. SSL fungerar som en nyckel som är kopplat till ett certifikat. Din webbläsare kommer att ansluta till webservern, som i sin tur kollar på SSL cerifikatet och därefter kopplar ihop din webbläsare och servern. Det är en privat koppling viljet innebär att ingen annan än du och hemsidan kan se informationen som hanteras i din webbläsare.