Kundcase > Hur A/B-Test ökade omsättningen för en av Sverige största ekonomisajter med 20%+

Hur A/B-Test ökade omsättningen för en av Sverige största ekonomisajter med 20%+

Buffert.se logotyp

20 %

i ökad omsättning

Så här gjorde vi

Sedan fem år tillbaka har Buffert.se levererat artiklar och tips kring privatekonomi och är idag en självklar plats för den som vill veta mer om sparande, privatekonomi och investeringar.

Med en ständig digital närvaro krävs också ständigt SEO-arbete och Buffert vände sig till Viseo för att se över sajtens CRO och för att identifiera eventuella flaskhalsar som kunde leda till minskad konvertering.

Svante Hansson

VD, Buffert

”Viseo gjorde ett ingående arbete och tog fram ett flertal förslag på hur vi skulle kunna förbättra konverteringen på vår hemsida beroende på typ av sidtyp.

Tack vare detta så ökade vi får omsättning 20% bara genom att förbättra vår nuvarande hemsida.”

roi

Processen, steg för steg

Grundligt research-arbete

Marcus Lagerström, CRO-expert på Viseo tog sig an uppdraget och började med ett grundligt research-arbete på Buffert.se.

Marcus

Head of SEM, Viseo

"Först gick jag igenom data i Google Analytics för att se så att allting var korrekt. Man gör en hälsokontroll på Google Analytics helt enkelt, så att man är säker på att den data man sen använder till testerna stämmer.

Att jobba med konverteringsoptimering innebär mellan 70 – 80 % research."

Samlade in kvantitativa och kvalitativa data

Viseo genomförde därefter en expert review där man gick igenom 800 punkter och tittade på vad som är prototypiskt utseende på hemsidor, vilket användarna föredrar. Det är viktigt att sidorna följer en röd tråd, att typsnitten är samma och att det finns så lite störmoment som möjligt.

Man genomförde också ett användartest med tio personer utan bakgrund inom aktiehandel som fick ett slutmål att de skulle nå ett visst element på hemsidan och genomföra en registrering.

Marcus

Head of SEM, Viseo

"På så sätt fick vi både kvalitativ- och kvantitativ data från användartesterna. Kvalitativt genom användartesterna där vi fick personliga åsikter om bilder och andra delar, och kvantitativt genom Google Analytics, Expert Review och Hotjar."

Heatmap-analys resulterade i 20 % ökning av omsättning och 33 % ökning av konverteringsgrad.

Med hjälp av programmet Hotjar och dess heatmaps kunde Viseo analysera hur besökarna rörde sig på sajten. På så sätt kunde man få en bättre bild av vad besökarna gjorde (och inte gjorde) på sajten och därefter föreslå eventuella förändringar som sedan kunde A/B-testas.

Analysen visade att många besökare inte scrollade så långt ner på sidan och på så sätt missade besökarna ett viktigt element. Genom att flytta upp det viktiga elementet kunde man snabbt se ökade klick och således också konverteringar.

Svante Hansson

VD, Buffert

"Genom att flytta upp det aktuella elementet ökade vi konverteringen med 33 % och på så sätt också omsättningen med hela 20 % berättar Svante Hansson, en av ägarna av Buffert.se."

Viktigt med både positiva och negativa tester

Ett annat test man valde att genomföra var att ta bort den utvalda bilden längst upp på sidorna för att få korta besökarens navigering till för Buffert.se viktiga element.

Testet visade inga större skillnad i antalet konverteringar och man valde att behålla bilden.

Hypotes 2

Marcus

Head of SEM, Viseo

"Varje test kommer inte att ha en påverkan. Men det är viktigt att göra de negativa testen för att kunna utesluta och hitta de positiva."

Vad är CRO?

CRO betyder Conversion Rate Optimization, på svenska konverteringsoptimering. Vad som ska konverteras kan vara olika och det kan handla om att t.ex. få så många besökare som möjligt att genomföra ett köp, signa upp sig för ett nyhetsbrev eller genomföra en undersökning.

I korta drag: Att få besökarna på en hemsida att göra det man vill att de ska göra. Ett grundligt CRO-arbete kräver research och analys av data och olika tester.

Vill du också öka intäkterna på din hemsida? Kontakta oss!