Testa vilket betyg din hemsida får av sökmotorerna

Testet är klart på 45 sekunder

Utförlig rapport med betyg på hur bra synlighet din webbplats har

Checklista på vad som behöver åtgärdas